Tarihi yaşadığımız gibi yazdık, fakat geleceği cumhuriyete inananlara, onu koruyanlara ve yaşatacaklara emanet etmek lazımdır. M.Kemal Atatürk

BİLTAN GOP(MİNİK BALIKLARIN KÖFTE PİŞİRME DRAMASI:) )


RODN

DNOND

RDR DI

RODROR


DOID

DIOD

RODRO

DOIDI


OIRIR

ODN6N

ROD

545635


OROR

RODRO

ODROR

HRNHR


6K6K6

RDK6K6

DOIRO

R9D9N


RO6ROIR6

8979

RNÜTTÜ

ORO


ODOR

RO6ROR

DNN

OIRI


ÜTNÜ

ROIRI

DOID75O7

TODRKOÜRK


KMTMN

DNONO

DONON

DND


R68