Biz büyük bir inkılap yaptık. Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük. M.Kemal Atatürk

Atatürk Köşesi