Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir. M.Kemal Atatürk

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI 2020


13

12

11

10


9

8

7

6


5

4

3

2


1