Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğiticileri, sizler yetiştireceksiniz, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle mütenasip bulunacaktır. M.Kemal Atatürk

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI 2020


13

12

11

10


9

8

7

6


5

4

3

2


1