Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve yüksek sağduyusu başlıca rehberimiz ve başarı kaynağımız olmuştur M.Kemal Atatürk

ÇİZEREK BOYAMA ETKİNLİĞİ 2020


3

2

1