Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. M.Kemal Atatürk

MİMARLAR GÜNÜ 2020


9

8

7

6


5

4

3

2


1