Biz büyük bir inkılap yaptık. Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük. M.Kemal Atatürk

MİMARLAR GÜNÜ 2020


9

8

7

6


5

4

3

2


1