Benim Türk milletine, Türk cemiyetine, Türklüğün istikbaline ait ödevlerim bitmemiştir, siz onları tamamlayacaksınız. Siz de, sizden sonrakilere benim sözümü tekrar ediniz. M.Kemal Atatürk

BEYAZ BAYRAK

OKULUMUZ BEYAZ BAYRAKLA ÖDÜLLENDİRİLDİ.


5

4

3

2


1