Milletimiz davranışlarında ve gayretlerinde sarsılmaz bir bütünlük gösterdiği için başarılı olmuştur. M.Kemal Atatürk

OKULUMUZA KİTAP STANDI KURULDU


6

5

4

3


2

1