Benim Türk milletine, Türk cemiyetine, Türklüğün istikbaline ait ödevlerim bitmemiştir, siz onları tamamlayacaksınız. Siz de, sizden sonrakilere benim sözümü tekrar ediniz. M.Kemal Atatürk

OKULUMUZDAKİ YENİLİKLER


10

9

8

7


6

5

4

3


2

1