Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz. M.Kemal Atatürk

DÜNYA ÇOCUK KİTAP HAFTASI


777777777777777777

6666666666666666666666

55555555555555555555555

444444444444444


333333333333333

2222222222222

1111111111