Türkiye'nin asıl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah, saadet ve servete müstahak ve layık olan köylüdür. Onun için, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iktisadi siyaseti bu aslî gayeye erişmek maksadını güder. M.Kemal Atatürk

DÜNYA ÇOCUK KİTAP HAFTASI


777777777777777777

6666666666666666666666

55555555555555555555555

444444444444444


333333333333333

2222222222222

1111111111